Maximumcapaciteit van de school

Maximumcapaciteit van de school

 Maximumcapaciteit van de school schooljaar 2020-2021

De school heeft voor het schooljaar 2020-2021 een maximumcapaciteit vastgesteld per vestigingsplaats voor zowel kleuters als voor de lagere school.

Door het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit als volgt bepaald:

 

Maximumcapaciteit kleuterschool 2020-2021

Geboortejaar

2018

2017

2016

2015

Vloeterstraat

100

75

75

75

Grachtstraat

30 kleuters voor de volledige vestiging

 

Maximumcapaciteit lagere school 2020-2021

Leerjaar

1ste lj

2de lj

3de lj

4de lj

5de lj

6de lj

Vloeterstraat

100 leerlingen

 

 

 

 

 

Lindepaadje

 

75

75

75

  100

75