Leerlingenraad

Leerlingenraad De Linde

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van onze school. Deze leerlingen werden gekozen door de werkgroep KiVA op basis van de ideeën die ze hebben ingediend. Deze groep leerlingen zal zich inzetten voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Leden van de leerlingenraad van schooljaar 2023 - 2024: