Gezondheidsbeleid

Gezondheidsbeleid op school

Werken aan een gezondheidsbeleid op school !

WAAROM eigenlijk?

We moeten geen paniek zaaien: met de meeste kinderen en jongeren in Vlaanderen gaat het relatief goed! Ze zijn redelijk gezond, groeien op binnen evenwichtige gezinnen en voelen zich goed in hun vel. Toch vertonen ook alsmaar meer kinderen en jongeren vormen van ongezond gedrag: risicogedrag. Ze eten ongezond, bewegen onvoldoende, voelen zich ongelukkig, roken, drinken veel alcohol, worden gepest, vrijen onveilig of gebruiken drugs. Enkele voorbeelden van leefgewoonten van jongeren in Vlaanderen:

* 1 op 6 jongeren ontbijt nooit. Slechts 1 op 10 jongeren neemt dagelijks een volwaardig ontbijt!

* Meer dan de helft van de meisjes tussen 15 en 18 jaar voelt zich te dik.

* 1 op 60 meisjes van jonger dan 20 jaar wordt zwanger.

* Meer dan 1 op 5 adolescenten en jongvolwassenen voelt zich psychisch niet ok. Ruim 1 op 10 adolescenten en jongvolwassenen heeft al zelfmoordgedachten gehad.

* Bij de jongeren is 1 op 4 jongens en slechts 1 op 6 meisjes voldoende fysiek actief. Bijna 1 op 6 adolescenten loopt een gezondheidsrisico als gevolg van een tekort aan beweging.

* 1 op 3 van de 17-18jarigen gebruikte het voorbije jaar minstens 1 keer cannabis.

Je ziet: zich goed voelen, slaat niet alleen op fysieke gezondheid, maar ook op socio-emotionele en mentale gezondheid. En mensen die zich goed voelen in een gezonde omgeving leren en werken beter.

DE SCHOOL

Naast het thuisfront, de vriendenkring en de buurt is de school een omgeving waarin kinderen gezond gedrag kunnen leren en ook een groot gedeelte van hun jeugd en adolescentie op een gezonde manier kunnen doorbrengen. Jong geleerd is oud gedaan!

De opdracht van scholen is kinderen en jongeren voor te bereiden op een hun volwaardige deelname aan de samenleving. Binnen die opdracht is er natuurlijk ook plaats voor gezondheidsthema's. Tussen gezondheid van leerlingen en hun studieresultaten bestaat er namelijk een duidelijk verband : een gezonde levensstijl optimaliseert de studieresultaten, ongezond gedrag vormt een bedreiging voor de leerresultaten. Onderzoek wees herhaaldelijk uit dat leerlingen op een ægezonde schoolÆ beter leren en dat leerkrachten er met meer plezier werken.

 

Het thema gezondheid is op vele manieren aanwezig op de school: in de lessen wereldoriëntatie, biologie, lichamelijke opvoeding,à Ook op themadagen en projectweken, bij schoolmaaltijden en dranken, in het schoolreglement, bij naschoolse sportactiviteiten enzovoort is gezondheid prominent aanwezig! Scholen vinden gezondheidsthemaÆs belangrijk, getuige de lessen rond sociale vaardigheden, hygiëne, verkeersveiligheid.

WAAR KNELT HET SCHOENTJE?

Er zijn heel wat organisaties van binnen en buiten het onderwijs die gezondheidsprojecten en lespakketten aanbieden. Daarnaast krijgen de scholen ook richtlijnen vanuit de koepels, de scholengemeenschappen, de gemeente enz. Hetgeen de scholen rond gezondheid organiseren kan dus nogal eens versnipperd lijken en soms geven de pakketten en projecten voor sommige scholen niet de gewenste resultaten. Om dit te vermijden is het belangrijk dat scholen een gezondheidsBELEID nastreven, waarin verschillende principes en factoren een plaats krijgen opdat gezondheid geïntegreerd aan bod kan komen op school.

Voor alle leerlingen kleuterschool en lagere school :

Tijdens verjaardagen : algemene regel. Er wordt niet getrakteerd met snoep.

Drankfonteintje voorzien op de speelplaats !

Geen frisdrank, energiedrankjes in onze school ! Geen snoep !

Bewegingsopvoeding voor alle leerlingen / zwemlessen voor de lln van de LS / sportdagen

Deelname aan SVS-activiteiten : doe-aan-sportbeurs, American games, spelen met de bal, kronkeldiedoe, rollebolle

Toezien op het dagelijks regelmatig verluchten van de klassen !

Pest-actieplan

Inschakelen CLB

-Medisch onderzoek (beperkte maar leeftijdsspecifiek medisch onderzoek)

Doel :

a.Ind. Adviezen n.a.v. oudervragenlijst of medisch onderzoek

b.Advisering bij medische bevindingen met weerslag op schools functioneren

c.Sensibiliserende actie op maat indien bepaalde tendensen, rages in leef- en voedingsgewoonten worden vastgesteld

-Nazorg medisch consult

-noodzakelijke inentingen (difterie, tetanus, acellulaire kinkhoest, poliomyelitis, mazelen, bof, rubella)

-werken met stappenplannen o.a. rond luizenbehandeling (bij eerste melding : meegeven van info-brief voor de ouders / bij tweede melding : CLB inschakelen û droge klasscreening en gericht advies naar de betrokken ouders)

Folders die hieromtrent gedownload kunnen worden :

www.limburg.be/hoofdluizen

www.wvc.vlaanderen.be/luizen

Het regelmatig voorzien van dynamische tussendoortjes