Medicatie op school

Het kan gebeuren dat een kind op school medicijnen moet innemen, bv. omdat de antibioticakuur nog niet afgelopen is, voor diabetes , gedragsregulerende medicatie, ...

Leerkrachten zijn echter geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. 

Daarom vragen we u een aantal regels te volgen:

  • De school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de ouders en de arts.
  • Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering.
  • Geef de medicijnen in de originele verpakking en met een volledig ingevuld in ondertekend attest rechtstreeks af aan de leerkracht of de school. Dus niet via de boekentas of het kind.

Wij beseffen dat dit een extra inspanning van uwentwege vraagt, maar de wetgever verplicht ons deze maatregelen te nemen.
Het komt alleszins de veiligheid van uw kind ten goede en zo worden misverstanden vermeden.

Hier vindt u het document dat ingevuld dient te worden door uzelf en de arts.
U kan dit document downloaden en afdrukken.