Featured

Broederlijk delen

Ook dit jaar hebben onze leerlingen en leerkrachten zich weer ingezet voor een goed doel. Dit jaar deden we dit voor Broederlijk Delen. Tijdens een sobere maaltijd kregen ze een kop soep en boterham. Vrije giften hierbij werden verzameld en daardoor konden we ook nu weer een mooie cheque van €1307,95 aan de organisatie overhandigen. Een warme dank je wel voor ieder die zijn of haar steentje heeft bijgedragen! 
Fototoestel.jpeg